Upload tập tin nhạc và chơi nhạc

  1. Vào một trang web nhạc, ví dụ mp3.zing.com, tải tập tin nhạc về máy tính của mình.

  2. Chọn một nhân vật cụ thể ví dụ mèo hay cô bé

  3. Chọn vào tab Sound, sau đó chọn Biểu tượng Upload âm thanh (1), chọn tập tin âm thanh (2) và nhấn nút Open (3). Tập tin âm thanh sẽ upload đúng sẽ hiện thị như (4)

  4. Chọn câu lệnh âm thanh để chơi nhạc

Comments