Làm cô bé nhảy tập thể dục

  1. Chọn nhân vật Anina có nhiều diện mạo biết nhảy

  2. Dùng lệnh thay đổi trang phục để làm cho cô bé thay đổi động tác nhảy. Sử dụng lệnh đợi 01. giây để nhìn thấy động tác thay đổi.

  3. Thêm vòng lặp để lặp lại động tác

  4. Nhân bản động tác nhảy lặp lại sau đó, thay đổi các cách nhảy khác

  5. Toàn bộ nội dung làm cô bé biết nhảy

Comments