Tự xây dựng nhân vật

  1. Chụp hình nhân vật các tư thế khác nhau va upload hình nhân vật

  2. Xử lý xóa nền hình nhân vật

  3. Lập trình thay đổi diện mạo nhân vật

Toàn bộ dự án tham khảo

Comments