Phiên bản 3 - Mèo bắt được chuột

Khi mèo bắt được chuột mèo sẽ kêu meo meo

  1. Dùng lệnh điều kiện, khi mèo đụng vào chuột sẽ chơi âm thanh meo meo.

  2. Đưa khối lệnh vào sau khối lệnh điều khiển bàn phím để thực hiện

  3. Nhân bản khối lệnh bắt chuột và gắn vào tất cả khối lệnh điền khiển bàn phím.

  4. Bây giờ các bé có thể chơi mèo bắt chuột và đừng quên chia sẻ nhé

Xem dư án mẫu https://scratch.mit.edu/projects/187249900/#fullscreen

Comments