loading...

Video

Khám phá: Tạo khủng long biết nhảy
Khám phá: Tạo khủng long biết nhảy
Khám phá: Thay đổi sân khấu
Khám phá: Thay đổi sân khấu
Các bước tạo chú mèo biết nhảy
Các bước tạo chú mèo biết nhảy
1 2 3

Scratch là gì?

Scratch là tên gọi của một loại ngôn ngữ lập trình, được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm Lifelong Kindergarten thuộc trung tâm Media Lab của Viện công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology – MIT). Dẫn đầu dự án nghiên cứu sáng tạo ra ngôn ngữ này là giáo sư Mitchel Resnick, ông cũng là giám đốc điều hành của nhóm Lifelong Kindergarten.

Xem thêm


Tìm hiểu:

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM CLEVERKIDS

Là những người được làm việc trong ngành công nghệ, chúng tôi mong muốn công nghệ sẽ phải trở thành những điều ích lợi phục vụ cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi hiểu rằng công nghệ không thể thay thế được việc rèn luyện con người, rèn luyện đạo đức và nghị lực. Nếu con người chỉ biết công nghệ mà bỏ quên việc rèn luyện những tính cách hướng thiện: như đức tính TRUNG THỰC, tính KỶ LUẬT, bên cạnh tính BIẾT GIÚP ĐỠ.

CleverKids có một sứ mệnh và tầm nhìn đặc biệt hơn là đào tạo các con trong lĩnh vực công nghệ. Chúng tôi mong muốn, thông qua bài học và máy tính, hiểu được rằng một chương trình chạy được là do máy tính hoạt động ĐÚNG ĐẮN dựa trên nội dung được viết, hiểu được rằng máy tính TRUNG THỰC và KỶ LUẬT.

Xem thêm

Back to top