Giám đốc điều hành 

Ông Huỳnh Ngọc Dũng

 • Giám Đốc Điều Hành Công Ty HDExpertise.
 • Thạc sỹ Công Nghệ ĐH Flinders, Úc
 • Kinh nghiệm 20 năm trong ngành CNTT
 • Cựu học sinh chuyên toán Lê Hồng Phong khóa 93-96, ĐHKHTN TPHCM Khoa CNTT
 • Giải Nhất cuộc thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia năm 1994-1995

Giám đốc Công Nghệ

Ông Nguyễn Hải Quân

 • Giám Đốc Dự Án của công ty DXC (Mỹ)
 • Giảng Viên khoa máy tính Khoa CNTT ĐHKHTN
 • Kinh nghiệm 20 năm trong ngành CNTT
 • Tiến sỹ Công Nghệ Thông Tin Đại Học Công Nghệ Lille, Pháp
 • Cựu học sinh chuyên toán Lê Hồng Phong khóa 93-96, ĐHKHTN TPHCM Khoa CNTT
 • Giải Ba cuộc thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia năm 1994-1995

Back to top