The MIT Media Lab recently released ScratchJr, a free iPad app that helps children 5-8 learn how to code. The app is a collaboration between the MIT Media Lab, Tufts University, and Playful Invention Company (PICO).

Chìa khóa thay đổi cuộc sống

Điều gì đã khiến cô bước những bước chân đầu tiên trên hành trình từ một cô giáo “trường làng” lên bục vinh quang của Diễn đàn giáo dục toàn cầu Microsoft 2017?

Với phần mềm J2blast, tất cả giáo viên, học sinh Việt Nam có thể học chương trình toán tiểu học và THCS theo tiêu chuẩn quốc tế.

Back to top