Video hướng dẫn game Making SNAKE!

Video hướng dẫn chi tiết các bước tạo ra game bắn súng đơn giản.

Video hướng dẫn tạo game Minecraft 3D cơ bản.

Video tìm hiểu công nghệ Video Sensing trong Scratch.

Video hướng dẫn tạo Pixel Art trong Scratch.

Video nâng cao thiết kế game FIDGET SPINNER.

Back to top